Terre Bleue

Brand Engineering

Om een verdere merkexpansie te realiseren wilde het management van Terre Bleue een beter inzicht verkrijgen in de “drivers” van het merk en de gepercipieerde merkpositionering bij de doelgroep. Anderzijds was het ook belangrijk om een aftoetsing te doen bij de interne merk-stakeholders.

Aanpak LivingBrand

Op basis van de briefing en de wensen van de klant werd er geopteerd om te starten met interne merk DNA-workshops teneinde de merkpositionering en –waarden in kaart te brengen. Via brainstorms (of eerder ‘brandstorms’) en collage-oefeningen werd de doelgroep als een soort archetype gedefinieerd.
In tweede instantie werd er een kwalitatief onderzoek verricht via individuele gesprekken met boetiek-eigenaars en managers van Terre Bleue-winkels. De inzichten verkregen uit dit marktonderzoek werden dan naast de interne oefening gelegd, hetgeen uiteindelijk een merk-canvas opleverde dat Terre Bleue kon gebruiken bij het uittekenen van de nieuwe collecties, het ontwikkelen van gepaste communicatie-uitingen, enz.